Közlemények

Az itt megjelent közlemények elsősorban Részvényeseinknek nyújtanak tájékoztatást. A kábeltévés szolgáltatással kapcsolatos információkat a többi menüpontban találják.

Részvényeladás

Közzétéve: 2015. június 1.

Tóth József részvényes eladásra kínál 10 db részvényt. Elérhetőség: 06 20/375-4670

Felhívás elővásárlási jog gyakorlására

Közzétéve: 2015. január 23.

Tisztelt Részvényeseink!

Tájékoztatjuk, hogy a Részvénytársaságunk egyik részvényese külső harmadik személlyel részvény-átruházási megállapodást kötött részvények adás-vételére vonatkozóan. A Részvénytársaság részvényeseit ebben az esetben elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az elővásárlási jogukkal élni kívánnak, akkor azt jelen közlemény megjelenését követő 8 napon belül, írásban jelenthetik be az Igazgatóságnál.

Amennyiben további információra van szüksége, úgy Ballai Ferenc szívesen áll rendelkezésükre a 06-62-463-444-es telefonszámon.

Tisztelettel,

Tímár Lajos

az igazgatóság elnöke

Szeged-Kiskundorozsma, 2015. január 23.

Felhívás elővásárlási jog gyakorlására

Közzétéve: 2014. december 11.

Tisztelt Részvényeseink!

Tájékoztatjuk, hogy a Részvénytársaságunk egyik részvényese külső harmadik személlyel részvény-átruházási megállapodást kötött részvények adás-vételére vonatkozóan. A Részvénytársaság részvényeseit ebben az esetben elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az elővásárlási jogukkal élni kívánnak, akkor azt jelen közlemény megjelenését követő 8 napon belül, írásban jelenthetik be az Igazgatóságnál.

Amennyiben további információra van szüksége, úgy Ballai Ferenc szívesen áll rendelkezésükre a 06-62-463-444-es telefonszámon.

Tisztelettel,

Tímár Lajos

az igazgatóság elnöke

Szeged-Kiskundorozsma, 2014. december 11.

Felhívás elővásárlási jog gyakorlására

Közzétéve: 2011. december 22.

Tisztelt Részvényeseink!

Tájékoztatjuk, hogy a Részvénytársaságunk részvényeseit 1 db részvényre vonatkozóan elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az elővásárlási jogukkal élni kívánnak, akkor azt jelen közlemény megjelenését követő 8 napon belül, írásban jelenthetik be az Igazgatóságnál.

Amennyiben további információra van szüksége, úgy Ballai Ferenc szívesen áll rendelkezésükre a 06-62-463-444-es telefonszámon.

Tisztelettel,

Tímár Lajos

az igazgatóság elnöke

Szeged-Kiskundorozsma, 2011. december 22.

Felhívás elővásárlási jog gyakorlására

Közzétéve: 2011. december 6.

Tisztelt Részvényeseink!

Tájékoztatjuk, hogy a Részvénytársaságunk részvényeseit 1 db részvényre vonatkozóan elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az elővásárlási jogukkal élni kívánnak, akkor azt jelen közlemény megjelenését követő 8 napon belül, írásban jelenthetik be az Igazgatóságnál.

Amennyiben további információra van szüksége, úgy Ballai Ferenc szívesen áll rendelkezésükre a 06-62-463-444-es telefonszámon.

Tisztelettel,

Tímár Lajos

az igazgatóság elnöke

Szeged-Kiskundorozsma, 2011. december 6.

Felhívás elővásárlási jog gyakorlására

Közzétéve: 2010. november 29.

Tisztelt Részvényeseink!

Tájékoztatjuk, hogy a Részvénytársaságunk egyik részvényese külső harmadik személlyel részvény-átruházási megállapodást kötött 4 db részvény adás-vételére vonatkozóan. A Részvénytársaság részvényeseit ebben az esetben elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az elővásárlási jogukkal élni kívánnak, akkor azt jelen közlemény megjelenését követő 8 napon belül, írásban jelenthetik be az Igazgatóságnál.

Amennyiben további információra van szüksége, úgy Ballai Ferenc szívesen áll rendelkezésükre a 06-62-463-444-es telefonszámon.

Tisztelettel,

Tímár Lajos

az igazgatóság elnöke

Szeged-Kiskundorozsma, 2010. november 29.

Felhívás elővásárlási jog gyakorlására

Közzétéve: 2009. április 15.

Tisztelt Részvényeseink!

Tájékoztatjuk, hogy a Részvénytársaságunk egyik részvényese külső harmadik személlyel részvény-átruházási megállapodást kötött 2 db részvény adás-vételére vonatkozóan. A Részvénytársaság részvényeseit ebben az esetben elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az elővásárlási jogukkal élni kívánnak, akkor azt jelen közlemény megjelenését követő 8 napon belül, írásban jelenthetik be az Igazgatóságnál.

Amennyiben további információra van szüksége, úgy Ballai Ferenc szívesen áll rendelkezésükre a 06-62-463-444-es telefonszámon.

Tisztelettel,

Tímár Lajos

az igazgatóság elnöke

Szeged-Kiskundorozsma, 2009. április 15.

Tisztelt Részvényeseink!

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. 2007. november 6-án megtartott Közgyűlése döntött a Részvénytársaság alaptőkéjének 55 400 000 Ft-tal történő felemeléséről, azaz az alaptőke megduplázásáról. A meghozott határozat szerint 277 db új, 200 000 Ft névértékű törzsrészvény kibocsátásával történik az alaptőke felemelése. A Közgyűlés határozata szerint minden Részvényes elsőbbséget élvez ugyanannyi részvény jegyzésére, mint amennyi jelenleg is tulajdonában van.

Természetesen Ön dönthet úgy is, hogy az Önnek fenntartott részvényszámnál kevesebbet jegyez le vagy úgy is dönthet, hogy nem kíván egyetlen részvényt sem jegyezni. Ekkor az Ön le nem jegyzett részvényei az allokációs keretbe kerülnek.

Abban az esetben, ha Ön részben vagy egészben élni kíván jegyzési jogával, akkor a következő eljárást kell követnie.

Fizessen be a Szélmalom Kábeltévé Zrt. bármelyik bankszámlájára (a befizetés a Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet, a Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet és a Partiscum XI Takarékszövetkezet bármelyik fiókjában lehetséges) készpénzben annyiszor 200 000 Ft-ot, ahány részvényt jegyezni kíván, vagy utalja át ezt az összeget a következő bankszámlára:

Szélmalom Kábeltévé Zrt. Alaptőke Befizetési Letéti Számla
57100010-15364201

A befizetést igazoló bizonylattal 2007. november 27-én 15 óráig keresse fel székhelyünket a Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12 szám alatt, ahol a jegyzési ív aláírásával jelezheti igényét, hogy élni kíván jegyzési jogával. Készpénzes fizetés esetén a banki befizetési bizonylatot, átutalással történő fizetés esetén banki kivonatot, banki terhelési értesítést vagy a bank által kiállított igazolást, miszerint a részvényjegyzés ellenértéke visszavonhatatlanul átutalásra került kell magával hoznia a jegyzései ív aláírásához. Felhívjuk figyelmét arra, hogy 2007. november 27-én 15 óra után jegyzést nem áll módunkban elfogadni, és a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs.

A fenti elsőbbségi jogon biztosított jegyzésen túl Ön nyilatkozhat úgy is, hogy további részvényeket kíván jegyezni. Erre a határidő szintén 2007. november 27-én 15 óra és a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs. Ezen jegyzés ellenértékét Önnek nem kell előre befizetnie, mivel az, hogy Ön az elsőbbségi jogon biztosított részvénymennyiségen felül pontosan mennyi részvény átvételére lesz jogosult, az az allokáció során, 2007. november 27-én fog eldőlni. Miután az allokáció megtörtént, Önt telefonon, valamint postaládája útján levélben fogjuk értesíteni arról, hogy az allokáció során hány részvény átvételére jogosult még. Ennek ellenértékét 2007. november 30-án 12 óráig kell az első pontban leírt módon befizetnie vagy átutalnia.

Miután befizette vagy átutalta a jegyzés ellenértékét, ennek tényét szintén igazolnia kell 2007. november 30-án 12 óráig. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs.

Az allokáció a Közgyűlés határozata szerint úgy történik majd, hogy az elsőbbségi részvény jegyzésén felül részvényjegyzési igényt benyújtott részvényeseket név szerint ABC sorrendbe állítjuk, és mindaddig egy-egy részvényt osztunk ki nekik, amíg az allokációs keretben lévő kiosztható részvények el nem fogynak. Amennyiben egy körben az allokációs keretben lévő részvénymennyiség nem osztható ki, akkor ezt addig ismételjük, míg a keretben lévő összes részvény kiosztásra nem került.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a jegyzés során Ön vagy meghatalmazottja személyes megjelenése útján járhat el. Amennyiben az Ön nevében meghatalmazott jár el, akkor közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni a jegyzési ívhez.

Jelen közleményünkhöz alatt megtalálhatja a Közgyűlés határozatát az alaptőke felemeléséről.

Tájékozatjuk, hogy számlavezető bankunk, a Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet azoknak a Részvényeseinknek, akiknek nem áll módjában saját forrásból részvényeket jegyezni, de élni szeretnének a jegyzés lehetőségével, hitellehetőséggel áll rendelkezésre. A kölcsönfelvétel feltételeiről 2007. november 12-étől lehet érdeklődni Részvénytársaságunknál.

A jegyzéssel kapcsolatos ügyeket Selmecziné Körtvélyesi Anikó intézi munkanapokon 8 és 16 óra között a Részvénytársaság székhelyén, Szeged-Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt, a bejárattól balra lévő irodában. Ezen időpontokon kívül jegyzési igényt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben bármilyen kérdése van, szívesen állunk rendelkezésére a 06-62-463-444-es telefonszámon.

 

Tisztelettel:

Szélmalom Kábeltévé Zrt.
Tímár Lajos
az igazgatóság elnöke

Ballai Ferenc
igazgatósági tag

II/2/2007. (11.06.) Közgyűlési határozat:

a) A Szélmalom Kábeltévé Zrt. közgyűlése megállapítja, hogy a tagok a társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették. Nem pénzbeli hozzájárulást a tagoknak nem kellett rendelkezésre bocsátani.

A közgyűlés a társaság alaptőkéjének 55 400 000 Ft-tal történő felemelését határozza el. Az alaptőke felemelésére a társasági törvény 248 § /1/ bekezdés a./ pontja alapján,  277 db „A" sorozatú 200 000 Ft névértékű új törzsrészvény névértéken, zárt körben történő forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás megfizetése ellenében kerül sor.

b) A kibocsátás során a Részvénytársaság valamennyi részvényese jogosult ugyanannyi törzsrészvény jegyzésére és átvételére, mint amennyi a Részvénykönyvbe a 2007. november 6-i állapot szerint a nevére be van jegyezve. E részvénymennyiségre valamennyi részvényes elsőbbséget élvez. Amennyiben valamely részvényes nem él jegyzési jogával, akkor a le nem jegyzett részvények az allokációs keretbe kerülnek.

A részvényes jegyzési igényét 2007. november 27-én 15 óráig írásban, a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12. szám alatti székhelyén személyesen, vagy meghatalmazottja személyes megjelenése útján jelentheti be. Amennyiben a jegyzés során meghatalmazott jár el, akkor a Meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs.

A jegyzési igény bejelentése előtt a Részvényes köteles az e pont szerint biztosított elsőbbségi jog alapján lejegyezni kívánt részvények kibocsátási értékét a Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett, vagy

Kiskundorozsmai Takarékszövetkezetnél vezetett, vagy

Partiscum XI. Takarékszövetkezetnél vezetett

bankszámlájára készpénzben befizetni,

vagy  a Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett

57100010-15364201 számú

Alaptőke Befizetési Letéti számlájára átutalni.

A pénzügyi teljesítést a részvények jegyzésére és átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás aláírásakor igazolni kell. A pénzügyi teljesítés igazolható banki pénztári befizetési bizonylattal, banki kivonattal vagy a részvényes bankja által kiadott igazolással, miszerint az átutalás visszavonhatatlanul megtörtént.

c) A részvényes jogosult a b) pontban meghatározott részvényszámon felül további részvények jegyzésére és átvételére is kötelezettségvállalást leadni úgy, hogy a részvény-átruházási szabályoknak megfelelően ezen jegyzéssel együtt az általa birtokolt részvények száma nem haladhatja meg a 30-at. Ezen igényét a részvényes 2007. november 27-én 15 óráig írásban, a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12. szám alatti székhelyén személyesen, vagy meghatalmazottja személyes megjelenése útján jelentheti be. Amennyiben a jegyzés során meghatalmazott jár el, akkor a Meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs.

d) A részvények jegyzését a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Igazgatósága 2007. november 27-én 15 órakor lezárja és dönt az allokációs keretben lévő részvények részvényesek közötti felosztásáról. A felosztás eredményéről az Igazgatóság telefonon, valamint levélben értesíti a részvényest. Az allokációs keretből kapott részvények kibocsátási értékét legkésőbb 2007. november 30-án 12 óráig lehet a Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett, vagy

Kiskundorozsmai Takarékszövetkezetnél vezetett, vagy

Partiscum XI. Takarékszövetkezetnél vezetett

bankszámlájára készpénzben befizetni,

vagy  a Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett

57100010-15364201 számú

Alaptőke Befizetési Letéti számlájára átutalni.

A pénzügyi teljesítést 2007. november 30-án 12 óráig a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12. szám alatti helyiségében igazolni kell. A pénzügyi teljesítés igazolható banki pénztári befizetési bizonylattal, banki kivonattal vagy a részvényes bankja által kiadott igazolással, miszerint az átutalás visszavonhatatlanul megtörtént. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs. A nem igazolt befizetések miatt megmaradó részvényeket az Igazgatóság az előzőek szerinti jogosultak között osztja fel.

e) Amennyiben a d) pont szerint jegyzett részvények száma nem haladja meg az allokációs keretbe került részvények számát, akkor minden részvényes jogosult az általa igényelt mennyiségű részvény átvételére.

f) Ha a d) pont szerint jegyzett részvények száma meghaladja az allokációs keretbe került részvények számát, akkor a következő szabály szerint kell felosztani:

  • Az allokáció során, a részvények átvételére jogosultakat név szerinti növekvő sorrendbe kell állítani, és részükre az abc-ben előrehaladva 1-1 részvényt kel kiosztani mindaddig, amíg az allokációs keretben lévő részvények kiosztásra nem kerültek.
  • Amennyiben egy körben nem osztható ki az allokációs keretben lévő összes részvény, akkor a fenti eljárást addig kell ismételni, amíg az allokációs keretben lévő összes részvény kiosztásra nem került.

g) Az alaptőke emelés során kibocsátott részvények első ízben a 2007. üzleti évre vonatkozó eredményből jogosítanak osztalékra.

h) A Közgyűlés az alaptőke felemelése sikerességének függvényében az alapszabályt feltételesen módosítja. A Közgyűlés egyben felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a nyilatkozattételre rendelkezésre álló határidő napja szerinti hatállyal az Alapszabály-módosítást egységes szerkezetbe foglalva a cégbírósághoz benyújtsa. Az előbbiekre tekintettel alaptőke-emeléssel kapcsolatban az Alapszabály módosítása érdekében a társasági törvény 256 § /1/ bekezdése értelmében, újabb közgyűlés tartására nincs szükség.

A Közgyűlés az alaptőke emeléshez kapcsolódóan, amennyiben a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások alapján az alaptőke felemelése sikeres, az Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja.

A Zrt. Alapszabályának IV. fejezete 1 és 2./ pontja az alábbiak szerint módosul:

A Részvénytársaság ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEK

1./         A társaság alaptőkéje:

A részvénytársaság alaptőkéje 110.800.000 Ft azaz egyszáztízmillió-nyolcszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeni hozzájárulás formájában került rendelkezésre bocsátásra.

2./         A társaság részvényei:

A 2004.06.03-i kibocsátás során kibocsátott részvények

- a részvények száma:                       277 db

- részvények névértéke:                    200.000.- Ft/db

- részvények kibocsátási értéke:       348.094 Ft/db

- részvények típusa:                           névre szóló

- részvény fajtája:                              277 db törzsrészvény

- részvények sorozatszáma:              A

- részvények sorszáma:                      1 - 277

- részvények előállításának módja:   a társaság a részvényeit papír formájában állítja elő.

-   a részvények más részvénytípusba tartozó részvényre történő átalakításának szabálya:

amennyiben a társaság működési formája megváltozik és a társaság bemutatóra szóló részvényekké kívánja névre szóló részvényeit átalakítani, a közgyűlés határozatának az átalakítási eljárást részletesen szabályoznia kell.

-  A részvények kibocsátási értéke - a 2003. december 31. napi fordulónapra vonatkozóan elfogadott vagyonmérleg-tervezet alapján - 348.094,-Ft, azaz háromszáznegyvennyolcezer- kilencvennégy forint összegben kerül meghatározásra.

- A részvényesek bármikor kérhetik a Közgyűléstől, hogy a részvényes saját költségére az egy részvényfajtához történő azonos névértékű több részvényükről összevont címletű részvényt állítson ki, illetve, hogy az összevont címletű részvényt egyes részvényekre bontsa

A 2007.11.27-i kibocsátás során kibocsátott részvények:

- a részvények száma:                       277 db

- részvények névértéke:                    200.000.- Ft/db

- részvények kibocsátási értéke:       200.000 Ft/db

- részvények típusa:                           névre szóló

- részvény fajtája:                              277 db törzsrészvény

- részvények sorozatszáma:              A

- részvények sorszáma:                      278 - 554

- részvények előállításának módja:   a társaság a részvényeit papír formájában állítja elő.

- a részvények más részvénytípusba tartozó részvényre történő átalakításának szabálya:

amennyiben a társaság működési formája megváltozik és a társaság bemutatóra szóló részvényekké kívánja névre szóló részvényeit átalakítani, a közgyűlés határozatának az átalakítási eljárást részletesen szabályoznia kell.

A részvényesek bármikor kérhetik a Közgyűléstől, hogy a részvényes saját költségére az egy részvényfajtához történő azonos névértékű több részvényükről összevont címletű részvényt állítson ki, illetve, hogy az összevont címletű részvényt egyes részvényekre bontsa.

A határozatot a közgyűlés az alábbiak szerint fogadta el:

Megjelent szavazatok száma 

263 db

Leadott szavazatok száma

258 db

Határozat mellett

242 db

Ellenszavazat

11 db

Tartózkodott

5 db

Jelen közleményünket 2007. november 16-án jelentettük meg honlapunkon.