Áramszünet és szolgáltatás-kimaradás

2018-05-15 09:13:43

Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy az áramszolgáltató karbantartási munkálatai miatt 2018. június 4-én 8-tól 16 óráig áramszünet és ezzel együtt szolgáltatás-kimaradás várható Kiskundorozsmán a Brassói, Délibáb, Kék, Nagyszeg utca, Nyugati sor és Széksósi út térségében.

Névváltozás

2018-05-08 13:49:44

Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Story 4 csatorna neve TV 4-re változott.

ÁSZF-változás

2018-05-07 15:05:42

Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé), valamint internet szolgáltatásunk Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 2018. június 6-i hatállyal módosulnak.

A módosítások indokául jogszabályváltozás szolgál. A 2018.05.25-től közvetlenül alkalmazandó GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [általános adatvédelmi rendelet]) tartalmának való megfelelés érdekében kerül sor a módosításra. Mindezek alapján az ÁSZF legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:

– pontosításra kerülnek az ÁSZF törzsszövegében az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok (ÁSZF 10.2.2. és 10.2.3. pontok),

– az ÁSZF-ek 5. sz. mellékletét képező adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében.

Az ÁSZF egyebekben nem módosul.

Általános Szerződési Feltételeink teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint weboldalon.

A fenti változások az előfizetőkre nézve nem hátrányosak, az előfizetőket ezen okból nem illeti meg a változáshoz kapcsolódó felmondás. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést.

Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

Ügyfélszolgálataink A

 

Telefon:
06-62-765-444 (kábeltelefonról ingyenesen hívható szám)
06-22-778-444 (22-es körzetből helyi tarifával hívható szám)
E-mail:

Kiskundorozsmai Ügyfélszolgálat

Cím:
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12.
Nyitva tartás:
hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig, csütörtökön 8-20 óráig

Sándorfalvi Kirendeltség

Cím:
6762 Sándorfalva, Széchenyi utca 24.
Nyitva tartás:
hétfőn, szerdán, pénteken: 9-17 óráig, kedden és csütörtökön: 10-18 óráig

Cégadatok

Telephely:
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12.
Adószám:
13332323–2–06
Cégnyilvántartási szám:
06–10–000323
Bankszámlaszám:
3A Takarékszövetkezet
57100010–15362113